СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 
 

ЕЕКЦ ''СФЕРА''

 

 

Еколошко-етнолошки културни центар ''Сфера'' (ЕЕКЦ ''Сфера'') је удружење грађана настало почетком 2002. године.

Удружење је невладина, непрофитна, добровољна, хуманитарна организација која се својим активностима, у складу са Уставом и Законом о удружењима грађана и другим прописима, залаже за циљеве и задатке: који враћају равнотежу у односу природна средина - човек; развијају знања из свакодневног живота из области заштите животне средине, екологије, културе, историје, здравља - као и примену знања из претходно поменутих области; развијања свести о културном и етнолошком наслеђу и његовом значају у очувању биолошке равнотеже...
Из члана 5. Статута ЕЕКЦ ''Сфера''

У Регистар удружења грађана по чл. 192. став 1. Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'', бр. 33/97), званично је уписано 22. априла 2002. године. На основу чланова 26. и 32. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', бр. 51/09), Удружење је пререгистровано 26. јула 2010. године и уведено у Регистар друштвених организација и удружења грађана.

Седиште Удружења је у Новом Саду.


Povratak na Sadrzaj