СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност
С. Асановића

 

Реситал

СРПСКЕ СТАРОДРЕВНЕ ПЕСМЕ

Извођач: Срђан Асановић, етномузиколог и појац

/Н. Сад, 7518/

 

List hrasta /reljef u drvetu/ - izradio M. Kovacevic

 

 

Срђан Асановић:
''Искон - искон свакога додирне.''


Срђан Асановић:
''Наш народ... и кад је радио, и кад се окупљао у мобу
да привреди, да уради нешто; он је кроз песме много тога учио, много тога
слао као поруку. И песма је била та која му је давала снагу да истраје
у многим тешким околностима...''
*
''Наш народ никада није певао искључиво ради забаве.
Забаве је било најмање.''


Срђан Асановић:
''Према древном веровању, Сунце је божанство.
Сунце је старешина српскога народа.
Месец је божанство; звезде су божанство...''
*
''Све наше песме су заправо посвећене Сунцу и
посвећене су небу. И све оне говоре о великој нашој духовности.''


Срђан Асановић:
''Нису могли момак и девојка тек тако да приђу и кажу
да се допадају једно другом, већ су то чинили кроз песму.
Девојка се огласи песмом, па је момак чује, чује њен пој и тај пој
њега привуче. Или, момак пева песму и девојка га чује.
Она зна да је то њој намењено...''Срђан Асановић:
''Можда нисмо свесни, можда мало знамо о томе;
али будућа истраживања ће показати да све оно што чинимо, што
изнова певамо ове песме, што не дамо да оне нестану -
једног дана ће нас то спасти.
И једног дана, то ће показати нашу велику старину.''

Povratak na Slike