СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено у сарадњи са аутором

 

Душан Божић

БОГОВИ ДРЕВНИХ
/илустрације/

 

 

Душан Божић (рођен 1989. у Ветернику код Новог Сада) је након гимназије завршио веб дизајн на Графичком одсеку
Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду и затим уписао специјализацију за
Илустрацију на истој Високој школи. Бави се дигиталном илустрацијом. У периоду 2008-2009.
црта за први српски Trading Card Games "Извори магије", где ће једна од илустрација завршити у књизи
Ненада Гајића "Словенска митологија" 2001 године.
Илуструје часописе и наставља рад на свом даљем усавршавању.

 

Древни пастир

 

Стрибог
Перун

 

Перунова дубрава

 

Мокош
Морана

 

Дрво света

 

Велес
Јарило

 

Јарилов коњ

 

Бујан

 

Божански бој

 

Лесник

 

Хороз

 

Створења словенске митологије

Објављено: децембар, 2012.