СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено у договору са аутором

 

Јаромир Великородов

 

СВЕТ СЛОВЕНСКИХ БОГОВА

 


Јаромир Великородов (рођен 1980. године, Русија) већ дуго резбари кипове словенских богова.
Култура старих Словена њему је блиска и по духу, a и по крви.
Кипови су од липовог дрвета, премазани маслом и пчелињим воском,
онако као што се то радило у давна времена.

Јаромир Великородов нас својим делом подсећа да су
наши преци некада у својим домовима у посвећеном куту држали овакве кипове,
украшене везеним ручницима, где су стајале и слике богова, ритуално посуђе,
разни страшници и друго - место које је представљало центар вршења обреда везаних за дом,
његову заштиту, срећу и напредак.

 

 

Дажбог
Дажбог
Црнобог

 

Хорс
Јарило
Лада

 

Љељ
Мокош
Морана

 

Перун
Род
Жива

 

Сварог
Триглав
Стрибог

 

Велес
Сварог, Род, Лада

 

 

Перун, Сварог, Велес
Велес

Интернет презентација Јаромира Великородова: http://mirslavbog.ru