СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Више, на страни сарадника:
www.kovlad.sk
kovladnitra.sk

 

Томас Лалуха, Павел и Мартин Улик

К О В Л А Д

 

 

''Ковлад'' је удружење уметника и занатлија, основано 1999. године у Словачкој,
подстакнутих лепотом изворног занатства, која подразумева откривање и очување старих начина
обраде гвожђа, дрвета и коже. Инспирацију проналазе у оригиналним словачким народним шарама .
Уједно се труде да практикују и одрже традиционалне обичаје, што се све може уочити у квалитету њиховог дела.
За себе кажу: ''Поносни смо што проносимо и одржавамо наслеђе наших предака,
а изнад свега, дубоку и бескрајно лепу идеју словенства.''

Уједно, подсећамо да је, према Ивану Хуђецу (''Предања и митови старих Словена''),
Ковлад - демон, владар закопаног блага и пећина.

 

Ножеви...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секире...

 

 

 

 

 

 

 

Свирале...

 

 

 

 

 

 

 

 

Разно...