СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора

 

 

Марија Кравчук

УМЕТНОСТ СЛАМЕ И ЖИТА

 

 

Марија Кравчук, украјинска уметница, рођена је 1954. године.
Завршила је Институт за педагогију и Уметничку школу. Бави се обликовањем
фигура од сламе, тачније плетењем сламе и жита, и до сада је излагала у многим градовима широм Украјине,
а њен сламнати свет имали су прилике да виде и у Русији, Јапану, Грузији, Мексику...
Њена умешност досегла је, према свим критеријумима, веома висок ниво, а своје мајсторство пренела је
и на сина Ивана Кравчука, који је већ зрео уметник.
Марија Кравчук враћа нам мирис лета, жита, поља, домаћег огњишта...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na Slike