СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора

 

 

Павло Калина

ЗЕМЉА И БОГОВИ

 

 

Павло Калина је украјински уметник, рођен 1971. године у Хмељницком (Украјина), где живи и данас.
Специфичан је по својим разноликим уметничким интересовањима, како у погледу тема, тако и када је реч о техникама.
Овде је приказан мањи део његове сликарске и вајарске вештине.

 

Дрво живота, радови на дрвету

 

Радови у гипсу и глини

Перун
Мокош

 

Керносивски идол
Велес

 

Из 'Велесове књиге'

 

 

Перун

 

Симаргл

 

Козак Мамај

 

Уље на платну: национални мотиви

Козак Мамај

 

Гуцуљска Мадона
Јутро

 

Кумова слама
Мачор Мурчик

 

Писанице са мотивима трипољске културе

 

 

Уље на платну: Трипоље

 

 

 

 

Фигуре и магнети: Трипоље

 

 

 

Уље на платну: карпатски и украјински пејзажи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илустрације рада Валерија Шевчука "Дим на гори"

 

 

Povratak na Slike