СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено у сарадњи са Удружењем за неговање
природне и културне баштине "Храст" из Смедерева
*
Фото:
В. Нешић и Д. Радовановић ©

 

ШАЛИНАЧКИ ЛУГ - ДОМ СТОЛЕТНИХ ХРАСТОВА

 

 

 

Шалиначки луг се налази у пространој равници Годоминског поља, насталoj наплавинама Велике Мораве, у подручју њеног ушћа у Дунав. Непосредно га окружују насеља Шалинац и Кулич, а у широком луку и некадашња окука (меандар) Велике Мораве, која је данас мртваја.

Представља високу, скоро једнодобну, чисту састојину, коју чини 200 столетних храстова лужњака, некада у заједници са пољским јасеном. Заштићено подручје обухвата површину од 19 хектара.

Старост ове састојине се процењује у распону од 200 до 300 година. Просечне димензије храстова су: висина стабла 17,58 m; пречник крошње 15,43 m; обим дебла 4,14 m и пречник дебла 1,32 m.

Шалиначки луг je једина преостала састојина некадашњих шума храста лужњака и пољског јасена, које су до пре неколико стотина година покривале поплавна подручја у долини Мораве и Дунава. Права је реткост не само на подручју Србије, већ и на ширим, балканским просторима.

 

 

Кад се све зелени...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С јесени злати...

 

 

 

 

И тоне у зимску белину...

 

 

 

Молитва шуме

Човече!
Ја сам топлота твог огњишта у хладним зимским ноћима,
Пријатељски хлад по летњем сунцу.
Ја сам слеме твоје куће, даска на твојој трпези,
постеља на којој спаваш и дрво од кога градиш лађе.
Ја сам држалица твоје мотике, врата твог обора,
Дрво твоје колевке и мртвачког сандука.
Ја сам хлебац доброте и цвеће лепоте.
Слушај молитву моју:
''Не уништавај ме!''

Написао шумар
Орестије Крестић, 1935. године

Први пут објављено на насловној страни
''Шумарског гласника'' бр. 1 из 1937. године

Povratak na Slike