СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз дозволу аутора
Прометеј; Нови Сад, 1996.

 

Драгана Деспотовић
 

КАЛЕМАРИ

/избор из збирке песама/

 

 

| Сварожић |
| Перун |
| Триглав|
| Мокоша |
| Световид |
| Радгост |

 

 

 

 

 

Сварожић
На Калемаре паде са даждом и Дажбог
из Сварожића побеже ковано гвожђе
по изгубљеном путу
изгубљеном па нађеном
Злато не уби ни једно дете
уклешти породицу - мајку и оца
Дажди Сварожић из мајчинских очију
по изгубљеном путу детета
изгубљеном па нађеном

јер је по њему и Дажбог здаждио.

 

Перун
Перун има тело храста
сребрну главу и златну браду
Свети Сава је свети Храстко
Свети Сава је свети Растко
Ветар је избацио Перуна из реке
на Перунову обалу
Море је избацило Храстка
на Атосу у Хиландару
Наш Перун је Храстко
Наш Перун је Растко

Наш Перун је Сава

 

Триглав
Триглав - то су три лава
која јуре але
Први лав је копљоноша
брани свети крај од олоша
Други лав је резбар
брани свету марву од нерада немара и немања
Трећи лав је седлар
брани Калемара од чаушара

жреца и тимара

 

Мокоша
Нећу да кажем оно што знам:
Ти си мокар од Мокоше ти си првош код Мокоше
Мокоша носи светиљке ноћу
да жене преду да жене плету
Мокоша носи ножице ноћу
да шиша косу женама које не посте
Нећу да кажем оно што осећам:
Ти си мокар од Мокоше ти си Милош код Мокоше
Мокоша носи шарени свитак и чаробни напитак
и пружа га жени омраженој - ружној и нерадној
Мокоша носи тамне велове и тешке засторе

и застире радене жене - лепе и милене

 

Световид
Призивам шарене лажи
у моје усамљене бајке
Гатам са белим коњем
ако дигне десну ногу
идем у свет - доћи ће ми бели свет
ако дигне леву ногу
копље ми срце пара
неће ме видети свет
Световиде Световиде
ти имаш четири главе
ти видиш свет
ти видиш све
И бели живот и црну смрт
и црни живот и белу смрт
Нека ми каже твој овнујски рог
Рука да ли ми је од хлеба
перо да ли ми је брже од ока соколова

а глас шумнији од шајке на води

 

Радгост
Радгост је радо виђени гост
за трпезом и на седељкама
Радгост је радост за разговор
у земљи Љутића и племену Калемара
Код Радгоста кад пођеш као гост
мораш да пређеш мост
и једно дубоко језеро
и да прођеш кроз девет вратница
За милост мораш да понесеш грош
ако ватра не гори
а ако пурпури и ако крв ври
крв да смириш крвљу
жртву у овну јуници или најмлађој омици
Радгост је радо виђени гост
за трпезом и на седељкама
Радгост је радост за разговор

у земљи Људића и племену Калемара

 

 

 

Драгана Деспотовић - биографија

Рођена у Неготину. Објавила је збирке песама ''Фреске са Врачара'' и ''Калемари''. Живи и ради у Нишу, у издавачкој кући ''Зограф''.

 

Povratak na Bajoslovlje