СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

 

Александра Маринковић Обровски
МОДРА ГОРА - ЗАБОРАВЉЕНО СРПСКО ИМЕ?
Оглед о српским / словенским именима записаним у "Дечанској повељи"

 


Александра Маринкович Обровски: Модра Гора – забытое сербское имя? Очерк о сербских/славянских именах, записанных в 'Дечанской повелье (грамоте)'

Сажетак. ''Дечанска повеља'', као један од настаријих сачуваних писаних споменика из српског средњовековља, богат је извор за многа проучавања, посебно ономастичка. У овом огледу пажњу смо посветили искључиво именима српског/словенског порекла, а нарочито имену Модра Гора које се у савременим српким именословима не наводи.
Приложена су и имена која нису записана у ''Дечанској повељи'', али се као српска/словенска могу реконструисати из патронима забележених у истом документу.
Богатство и бројност потврђених антропонима сведоче о некадашњој етничкој слици тог дела Косова и Метохије, као и оног дела територије који данас чини северну Албанију.
Кључне речи: имена, ономастика, Срби, Косово и Метохија, Дечани

Текст на српском >>>

Текст на руском >>>

Овај рад представљен је на конференцији "Філософське осмислення феномену слов’янської етнокультурної єдності", која је маја 2010. одржана у Кијеву. Године 2012. објављен је у издању Министарства науке и просвете РФ, Нижгородског одељења РАН и Универзитата у Нижгороду "Источник и его роль в историческом познании".

Објављено: мај, 2010.

Povratak na Imenoslov