СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Из књига
Святая Русь от Исхода до Крещения -
Ю. В. Мизун, Ю. Г. Мизун; Вече - Москва, 2003
и
Мифы древнего мира - мифы, легенды, сказания;
Светлячок - Санкт-Петербург, 2001.

 

НАРОДНИ ВЕЗ: ПРИСУСТВО МИТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

- руски извори -

 

 

 

Везена завеса са представама птица
и пет варијанти рођеница /суђеница/

 

 

 

Представе суђеница у руском везу
са нагласком на женске карактеристике

 

 

 

Рођенице, рођење ''малих јелена''

 

 

 

   
Рођенице: мајка и кћи

 

 

 

Различите варијанте ознака плодности на везу:
јаја, клице - изданци, идеограми засејаног поља и сл.

 

 

 

Претпостављена представа Макоши
/руски вез, Север/

 

 

 

У сусрет пролећу - Весни. У центру је представљена Макош са рукама подигнутим ка небу. На коњима - жене са раоницима.

 

 

 

Капишта Макоши

 

 

 

Макош и коњаници - садиоци

 

 

 

У сусрет пролећу - весни. Представа Макоши и два коњаника.

 

 

 

Дажбог /?/

 

 

 

Празник летњег сунцоврата /Купала/. У центру - фигура Макоши /?/

 

 

 

Празник летњег сунцоврата /Купала/.

 

Повратак на Народни живот