СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Слике веза са:
http://www.svit.in.ua/tvor/vys1.htm
Нацрт узорака: В. Козомора

 

УЗОРЦИ ЗА ВЕЗ
НА КОШУЉАМА И РУЧНИЦИМА

 

 

На левој страни се налазе слике везених мотива, на десној нацрти сваког од њих појединачно.
Шему можете преузети тако што ћете код изабране слике узорка одабрати команду "сачувај слику".
Тиме ће уједно нацрт за вез бити сачуван у вашем рачунару, у резолуцији
одговарајућој за практичну употребу.

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

 

Слика везеног мотива
Преузмите нацрт

 

Повратак на Народни живот