СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

 

МАЛИ УПОРЕДНИ РЕЧНИК

ПОЉСКОГ, ПОЛАБСКОГ, ЧЕШКОГ, НЕМАЧКОГ,
ЛУЖИЧКО-СРПСКОГ, СРПСКОГ И РУСКОГ

Пољски - полабски - чешки - немачки:
http://tyras.sweb.cz/polabane/pl-pb.htm

Иницијатива и руски: Сергей Базлов
Лужичко-српски: Алфред Мешканк
Српски: Александра Маринковић Обровски

 

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ РЕЧНИК

Ускоро и словачки!

Povratak na Povesnicu