СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Из књиге: "Српске поскочице",
забележио Љубомир Ковачевић
Народна књига/Алфа,
Београд, 2002.

 

СРПСКЕ ПОСКОЧИЦЕ

 

- Посне -

 

 

 

1.
Навадих се вино пити
Па предадох жени нити,
Стаде мене жена бити.
- Немој мене, жено, бити,
Купићу ти двоје нити,
И помоћи уводити.

 

2.
Ај, уј, не лудуј,
С туђом љубом не другуј.
Туђа љуба пасја вера,
Намамиће, превариће.

 

3.
Ево једна,
Ево друга,
Ево трећа,
Камо срећа,
Да си већа,
Да ти купим опанчиће,
Да ми чуваш јаганчиће.

 

4.
Опа цупа чизме моје,
Још код куће имам двоје,
А и ово нису моје.
Веће мога пријатеља.
Пријатељ се расрдио,
Пуне чизме напрдио.

 

5.
Циганине, Миганине,
Мигни дупе на калупе,
Калуп ти се врти,
Кобила ти прди,
Под носом ти смрди.

 

6.
Ој девојко Ојдана,
Не мећи се ногама,
Није јорган поњава,
Веће моја долама.

 

7.
Чизмаџија чизме шије,
На девојку намигује:
- Дај девојко једно око. -
- Не дам враже ниједнога
За синоћне врагове,
За јутрошње врагове,
Синоћ си ме гонио,
Прстен си ми сломио.
- Пусти пути каловити
А плотови трновити
Ћаху мене пси изести
Код онога двора белог.

 

8.
Ала сам се намерио
Међу две се ухватио!
Ове две до мене
Јоште нису љубљене
А и она није,
Што се на ме смије.

 

9.
Држ ту гузату
Припари је уз ватру!

Повратак на Народно предање