СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

 

НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ
ВЛАСОТИНАЧКОГ КРАЈА
ЗАБЕЛЕЖЕНЕ 2004-2005. г.
Записао: Зоран Д. Станковић

 

 

| Песме |
| Подаци о казивачима |
| О сакупљачу |

 

 

 

 

 

Песме

 

ДВА СЕ МЛАДИ ОГЛЕЂУЈУ

Два се млади оглеђују
у шарено огледало,
чије лице поубаво.
Невестица се расрдила
...
а он њојзи одговара:
''Ћути, ћути невестице,
ћу да идем у Совију,
да ти купим бембелију,
да избелиш лице твоје,

па да буде као моје.

 

ДВА СЕ ОРЛА НА ПЛАНИНЕ БИЈУ
Два се орла на планине бију.
Едан вика моја је планина.
Други вика моја је старина.
Сас нокти си очи повртеше.
Сас кљунице главе покидаше.
Па потече река руменија,
па отече у црне тамнице.
У тамнице нигде никој нема,
само један Ђура Тамничарац,
и при њега два сиви соколи.
Проговара Ђура Тамничарац:
''Еј бре сиви соколи.''
Проговара два сиви соколи:
''Еј бре Ђуро Тамничарац!
Ел ни раниш тавру да ни чиниш?
Ел ни раниш на далеко да ни праћаш?''
''Ја ви раним да ви праћам у моји дворови.''
''Јучер смо били у твоји дворови,
туде нема нигде ништа.
Само три дрва огорела,
и на њи до две, до три кукавице.
Една кука никад не стањује.
То је њојно мило дете.
Друга кука ујутру, па навечер.
То је њојна мила мајка.
Трећа кука кд год се сети.

То је њој мили муж''.

 

ДОБАР ЈУНАК ВОДУ ГАЗИ
Добар јунак воду гази.
Кад је дошо до сред реке,
нешто га је сузбивало.
Дал је брена ел камена?
Није брена, ни камена
већ је млада невестица.
Сас очи га устрељала.
Сас шивке га соплитала.

Сас руке му муке дала.

 

ИЗНИКЛА МИ КОНОПЉИЦА
Изникла ми конопљица,
у мајкини равни двори.
Није мајке конољица.
Но је мајке мила ћера.
Мајке кућу да измете.
Сестре шиве да исплете.

Брата бело да опере.

 

ЈА ГОРОМ, ГОРОМ
Ја гором, гором, гором
а девојче долом, долом.
Ја идо, идо, идо
и девојче стиго.
Опаде лишће, лишће са горе.
Потеци водо, водо студена,
да покријеш моје трагове,
да мене драги више не нађе.
Варала сам га три године дана.
Прву годину реко му ја:
''Чекај ме драги још сам малена''.
Другу годину реко му ја:
''Чекај ме драги нисам спремљена''.
Трећу годину реко му ја:
''Жени се драги нећу те ја.

Нашла ми мама бољега''.

 

ЉУБИ МОМЧЕ ДЕВОЈЧЕ
Љуби момче девојче,
у зелене ливаде.
Чим га љуби побеже.
Стој бре момче не бежи,
остаде ти долома.
На доламу џепови.
У џепови писамце,
у писамце писује:

Ми два да се узнемо.

 

МАРАМИЦЕ ГОСПОЂО
Марамице госпођо,
што ми двори миришу,
на алене ружице
на зелени босиљци?
Дал си ћеру давала,
ел си сина женила?
Нисам ћеру давала,
нисам сина женила,
већ сам млада невеста.
Зато двори миришу,
на алене ружице,

на зелени босиљци.

 

МАРКО КОСИ ТРАВУ ДЕТЕЛИНУ
Марко коси траву детелину.
Често мајка Мару дозиваше:
''Ајде Маро Марку леб да носиш''.
''Нећу мајко Марку леб да носим.
Марко мене за сестру не хаје''.
Љуто мајка Марка проклињаше:
''Да искочи змија испод откос,
да испије Марку црне очи.''
Тек што мајка у ријечу беше,
искочила змија испод откос,
па испије Марку црне очи.

Достигла га клетва материна.

 

НИШНУЛА СЕ ЉИЉАНА
Нишнула се Љиљана,
по два свилни гајтани.
У руке ве марама,
у мараму јабука.
Склопише се облаци,
да ве отну јабуку.
Усту, усту облаци,
није моја јабука,
но царева јабука.
Цар ме проси за брата.
Ја му нећу за брата,

но му оћу за сина.

 

ОВДЕ КАМЕН КАМЕНИ

Овде камен камени,
брат и сестра ергени,
што ги мајка не жени?
Што ги татко не даваш?
Даво би ги, даво,
но ги нема прилика.
Прилика им прилика,

Лазарева еглика.

 

ОВО МОМЧЕ БЕДЕНЧЕ
 
Ово момче беденче,
оно бедно идеше,
и прапорци носеше.
...
На прапорци белешке,
куде иде да граће,
да га мајка дочује,
да му порте отвори,

да му коња пресретне.

 

ОВОЈ МОМЧЕ ЂАВОЛИТО
 
Овој момче ђаволито,
ђаволске си моме вара.
Мори момо душо моја,
дај ми једно око твоје.
Она јадна срамежљива,
одма му ги оба дала.
Мори момо душо моја,
дај ми једну руку твоју.
Она јадна срамежљива,
обе му ги одма дала.
Мори момо душо моја,
дај ми равну снагу твоју.
Она јадна срамежљива,

одма си је с њега пошла.

 

ОВОЈ МОМЧЕ ПАПУЏИЧЕ
Овој момче папуџиче,
у папуче потрупкује,
у девојче погледује.
У девојче црне очи,
а у момче граорасте.
Момче вели дај ги мени,
а девојче бре не дава.
Нису очи за мењање,
но су очи за гледање.
За гледање, за варање,
за варање момчедију,

момчедију аџамлију.

 

ОВОЈ МОМЧЕ ТУЖНО, ЈАДНО

 
Овој момче тужно, јадно,
од туге се разођује,
од селима до пелима.
Трендавиле говориле,
мож ли мене разговориш?
Могу, могу заш не могу.
Дођи рано у недељу,
па затечи мале моме,
мале моме у постељу.
Муни руке у пазуке,
па извади две јабуке.
Нису зреле, ни зелене,

баш су добре за једење.

 

ОРАЧ ОРЕ РАВНО ПОЉЕ

Орач оре равно поље.
Волови му два јелена,
два јергена.
Рало му је чудно дрво
довиново,
а прут му је струк босиљак.
Брана му је ситно мреже,
да замрежи равно поље.
Па се жито преродило,
амбари је прељиљало,

да је газди домилело.

 

ПРОБЛЕЈАЛА БЕЛА БЕЦА

 
Проблејала Бела Беца
међу струке овчареве.
Што ми блајиш Бела Бецо?
Дал си гладна, 'ел си жедна,
'ел по толко некрмена?
Нисам гладна, нисам жедна,
ни по толко некрмена,
но си блајем за овчара.
Докле беше млад, нежењет,
он ме пасе поред реке.
Кад се млађи оженио,
он ме пасе поред села,
па ме поји на језера,
куде гуске воду пију,

а невесте лице мију.

 

СЕДЕ МОМЧЕ ДА ВЕЧЕРА
 
Седе момче да вечера,
нешто му се не вечера.
Запита га стара мајка:
Што ми сине не вечераш?
Мори мајке стара мајке,
ни ме питај, ни ти кажем.
Од цара ми абер дође,
да саберем силну војску.
Да изађем на Косово,
да се борим сас Турчина.
Ко надвије, тај добије.

 

 

Подаци о казивачима

 

C. Noaieiaez e C. €i??aaez

Казивач Зорка Ђорђевић, рођена Стојановић (71 година) из села Преданче. Рођена у селу Преданча и удата у истом селу. Неписмена.
Казала је три песме 9. јула 2004. године: ''Орач оре равно поље'', ''Проблејала Бела Беца'' и ''Два се млади оглеђују'', а 24. јула 2004. још три: ''Ово момче беденче'', ''Нишнула се Љиљана'' и лирско-епску ''Два се орла на планине бију''.
На слици: казивач Зорка Ђорђевић са сакупљачем Зораном Д.Станковићем.

 

Казивач: Гмитра Илић (84 године), рођ.Стоиљковић, 84 године. Рођена у селу Јаковљево, а удата у село Јаворје, где и сада живи. Неписмена. Казала песму: ''Овде камен камени''.

 

Казивач: Сeвроније Станојевић (64 године) из села Козила (први сдесна).
Казивао две песме: ''Ја гором, гором'' и ''Марко коси траву детелину''.

 

Казивач Миријана Мицић, село Градиште, засеок Доња Река. Рођена је 1935. године (70 година) у Градиште, удата у истом селу. Нема ни дан школе; зна да пише и чита. Казивала следеће песме: ''Добар јунак воду гази'', ''Изникла ми конопљица'', ''Овој момче тужно, јадно'', ''Овој момче папуџиче'', ''Овој момче ђаволито'', ''Марамице госпођо'', ''Љуби момче девојче'', ''Седе момче да вечера''.
Песме записане: 03.03.2005. године у кући казивача.

 

 

О сакупљачу

 

Зоран Д. Станковић из Власотинца, новинар листа ''Власина''.
Рођен је у селу Губеревцу, Лесковац. Завршио ПМФ, група Биологија у Новом Саду. Живи и ради у Власотинцу.
Песме је забележио током јула 2004. и марта 2005. године.

Назад на Народно предање