СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено у сарадњи са аутором

 


ЛИПЦИ У ПРАИСТОРИЈИ
Фотографије: Сава Кузминац


 

 


"Знаменита композиција лова на јелене на окапини у Липцима, која се данас налази на око петсто метара од морске обале, уважи ли се мишљење П Мијовића, настала је у VIII вијеку прије нове ере, иако има и других претпоставки о њеној старости. Она можда и није у цјелини сачувана, јер је један дио те окапине срушен. Својом величином и бројем, сачуваним дијелом сцене доминирају јелени у ходу, или трку. У окружењу већих и мањих орнамената са унакрсним крацима, стилизовано повинутих на начин свастике (сruх gammata) која симболизира окретање сунчаног точка, као и приказа једне лађе са разапетим једрима, као најмање фигуре, уочљива су и два ловца на коњима, са копљима, или можда затегнутим луком у рукама. У овој сложеној сцени, чија иконографија миленијумима одолијева ћудима природе, Мијовић радије уочава култни обред жртвовања убијене дивљачи, него реални приказ сцене лова. (...)

На основу чињенице да је сцена у Липцима исликана на самом улазу у некадашњу окапину, да је и сама стијена, посебно њен дио са свастикама као религијским и соларним симболима, окренута истоку или југоистоку, дакле првим јутарњим зрацима сунца, као и на основу општег утиска о знатном присуству култних симбола, Мијовић такоде сматра да је на овом мјесту, као основна религиозна и култна преокупација праисторијског човјека, могао бити вршен обред обожавања Сунца. У том смислу, он и окапину у Липцима претпоставља као једно од најмонументалнијих илирских светилишта sub divo на овом простору.

Сликарство у Липцима сматра се најкомплетнијим ансамблом балканске праисторијске умјетности. Његов култни репертоар указује на још увијек недовољно познату сложеност духовног живота те давне епохе, али и подстиче увјерење да су, у динамици култа, пјевана ријечи покрет могли да имају доминантну функцију."

Мања Радуловић Вулић,
Музички симболи
на илирским пећинским цртежима

 

 
Погледајте и...

Шалиначки луг - дом столетних храстова

Србија која се воли - фотографије Александре Радонић

 

 

Благородна природа Липаца, насеља на самој морској обали Рисанског залива у општини Котор, била је позната и њеним мештанима у време праисторије.
Недалеко од савремених здања, око 500 метара идући у залеђе, налази се јединствено археолошко налазиште - стена Липци.
Захваљујући Сави Кузминцу (Издавачка кућа "Табернакл") који је био тамо, у прилици смо да покажемо фотографије локалитета чије цртеже научници датирају у период између 10. и 8. века пре нове ере.

 

 


Стена Липци налази се у средини природно уобличеног амфитеатра и
представља археолошки споменик културе II категоријe.

 

 

 

 


На стени у Липцима се налазе праисторијски цртежи који приказују
сцене лова на јелене, симбол Сунца на изласку и друге симболе.
Они не представљају једино пуки приказ стварности, већ пре свега
култну представу у вези са њим.

 

 


На стијени су насликани декоративни елементи
изведени у облику правоугаоних слика и једна лађа
са два јарбола, конопима и раширеним једрима.

 

 

 


Лов на јелене је приказан као стварност ондашњих становника тог краја,
али истовремено је и представа култног обреда, јер је јелен био култна животиња.

 


Нова истраживања говоре да цртежи из Липаца припадају
истом културном кругу као и Вал Камоника са севера Италије.

 

Објављено: новембар, 2014.

Povratak na Slike