СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора.
Објављено у:
Analogon - surrealismus-psychoanalýza-antropologie-příčné vědy,
Praha: Sdružení Analogonu, 2009, I/2009, č. 57, s. 44–49.

 

Јиржи Мачуда

ВУК У СЛОВЕНСКОМ БАЈЕСЛОВЉУ*

 

Jiří Mačuda, Vlk ve slovanském bájesloví

 

Прочитајте и...

Мирјам Менцеј: Шепавост вука у легендама о вучјем пастиру код Словена

Стјепан Бановић: Вукодлаци

 

У тексту под називом "Вук у словенском бајесловљу", аутор Јиржи Мачуда обрађује представу о вуку код Старих Словена и савремених словенских народа.
Такође, разматра етимолошко значење речи вук, веровања која су везивана за ову животињу; бави се улогом вука у обредним песмама и играма, нарочито свадбеним, посебно истичући магијске моћи које су му приписиване.
Кључне речи: Словени, митологија, фолклор, вук.

Цео текст на чешком језику >>>

 

 

 

 

* У словеначком, чешком и још неким словенским језицима појављује се израз 'бајесловље' као синоним за митологију. Тако нпр. Јасна Халас у свом раду "Старословенска вера и богови" (Копар, 2010) пише: "Mitologija ali bajeslovje je v bistvu zbirka mitov ter legend o božanskih likih, herojih..." ("Митологија или бајесловље је у суштини збирка митова, као и легенди о божанским ликовима, херојима...").

Објављено: јул, 2013.

Povratak na Bajoslovlje