СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора.
Објављено у:
Кодови словенских култура 4,
Београд,1999, стр. 213-219

Мирјам Менцеј

ШЕПАВОСТ ВУКА У ЛЕГЕНДАМА
О ВУЧЈЕМ ПАСТИРУ КОД СЛОВЕНА

 

Мирјам Менцеј: Шепавост вука у легендама о вучјем пастиру код Словена

 

Прочитајте и...

Јиржи Мачуда: Вук у словенском бајесловљу

Стјепан Бановић: Вукодлаци

 

В. Чајкановић је у књизи „Студије из религије и фолклора" 1924. године објавио расправу под насловом «Свети Сава и вуци» у којој је писао о легенди о вучјем пастиру, а која се — са истим основним цртама — може наћи код многих словенских народа. Та легенда говори о човеку који, сакривен на дрвету, посматра вучјег пастира при деоби хране; када већ свим вуковима подели храну, појави се хроми/шепави вук коме вучји пастир додели за храну човека на дрвету; вук га на крају заиста и поједе. Чајкановић је претпостављао да је св. Сава, који се у многим српским легендама јавља у улози тог вучјег пастира, заменио старо божанство, које је било у облику хромог вука, или да је хроми вук из легенди у ствари само то старо божанство. Потврда за ову другу претпоставку може се наћи у легенди штампаној у "Босанској вили" из 1894. године, као и у легенди коју је записао Ваљавец 1890. године.

Цео текст >>>

Објављено: јул, 2013.

Povratak na Bajoslovlje