СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора
*
Slavic Carnevals, Forum of Slavic Cultures,
Ljubljana, 2014; 22-27.

Владимир Ђукановић

КОЛЕДАРИ И ЧАРОЈИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

 


Владимир Ђукановић: Коледари и чаројице у Босни и Херцеговини

Прочитајте и...

Александар Бачкалов: Археолошко благо Косова и Метохије. Рани средњи век

Немања Слепчевић: Оружје и ратна опрема Старих Словена у раном средњем веку

У Босни и Херцеговини кроз историју посматрања нису биле познате карневалске манифестације под наведеним термином као што су биле присутне у земљама средње и западне Европе. Карневалске манифестације односе се прије свега на градске средине, а у данашњем времену осликавају материјалне, социјалне, политичке, културне процесе друшва. У Босни и Херцеговини као еквивалент градским карневалима јављају се у сеоским срединама ритуални опходи села у виду коледара или чаројица, у току зимских божићних празника и прољетних васкршњих празника са циљем да ојачају неку духовну-натприродну компоненту у тој средини

.
Фото: Ектос д.о.о. Бања Лука

Обичај коледара су били везани за празнике рођења "новог сунца тј. сунчевог јарког кола''. Коледе и коледање су у сасвим сличним облицима познати и сусједним народима. Посебно се традиција коледања одржава код Румуна. У Румунији се овај обичај зове calinde. Језгро овог обичаја донијели су Јужни Словени већ у својој давној славенској баштини. Можда су га још у прадомовини усвојили преко сусједних посредника римске традиције ове врсте заједно са именом calendae па му је име остало до данас.

Цео текст у пдф-у >>>

Објављено:август, 2015.

Povratak na Narodni zivot