СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

 

ОД НЕСТОРА ДО ШАФАРИКА
ПРЕГЛЕД ТЕОРИЈА О ПРАДОМОВИНИ СЛОВЕНА ДО 19. ВЕКАПриредила: А. М. Обровски

 

 


Од Нестора до Шафарика. Преглед теорија о прадомовини Словена до 19. века

Прочитајте и...
Псеудо-Цезарије: О Словенима и Антима
Фехим Барјактаревић: Стари арапски писци о Србима и другим Словенима

Током дугог временског периода и развоја историјске науке, са новим сазнањима, мењале су се и претпоставке о етничкој колевци Словена. Одређени број историчара је тражио у Азији, други на Медитерану, трећи у срцу Европе.
Један од разлога за овако разнолика тумачења био је и релативно касно помињање Словена у делима грчких и римских писаца.
У овом тексту дајемо преглед најзначајнијих теорија о словенској етногенези, са циљем да се читаоци упознају са ширином претпоставки које су биле актуелне до краја прве половине 19. века.

Преузмите цео текст >>>

Објављено: април, 2015.

Povratak na Povesnicu