СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено у сарадњи са аутором

Сања Трифуновић

СВАДБЕНЕ ПЕСМЕ ИЗ ОКОЛИНЕ ГЊИЛАНА

 

Сања Трифуновић: Свадбене песме из околине Гњилана

 

Прочитајте и...
Мирјана Закић: Реконструкција лазаричког опхода у Србији

 

Апстракт: Рад је посвећен традиционалном свадбеном ритуалу становништва Косовског поморавља. Многи елементи овог ритуала остали су да живе у сећањима старијих мештана који су се последњих деценија доселили у област Белице чији је административни центар град Јагодина па се и данас (посебно када постоји жеља да се изводе у традиционалном кључу) многе свадбе у Белици изводе на тај начин. Овај рад заснован је на теренским истраживањима обављеним у периоду од 2007. до 2013. године у селима Трнава и Ракитово у околини Белице (општина Јагодина). Поред реконструкције традиционалне сеоске свадбе са овог простора приказане на основу сећања информатора, биће размотрена мелопоетска анализа вокалних облика извођених за време свадбеног ритуала као и њихова подела на мелодијске гласове на основу макроформалних специфичности. Извршена је и компарација примера снимљених 2007. године са примерима Миодрага А. Васиљевића забележеним 1947. године.

Кључне речи: Косовско поморавље, свадбени ритуал, „свадбарске“ песме, мелопоетска анализа, мелодијски гласови

Цео текст >>>

Објављено: фебруар, 2014.

Повратак на Народно предање