СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

 

Реч  уредника

 

 

 

Поштовани посетиоче, добродошли на "Свевлад"!

 

Као што сте већ приметили, ова интернет презентација је посвећена историји, митологији, обичајима и предању Срба и других Словена.

"Свевлад" има за циљ да прикаже што више најразличитијих погледа, хипотеза, теза и теорија које се тичу прошлости српског и осталих словенских народа. Зато се често у садржају сајта могу наћи и виђења историје која су међусобно супротстављена.

"Свевлад" је гласило, а то значи да се при одабиру садржаја водимо критеријумима уређивачког заната. Баш попут сваког другог гласила, у жељи да одговоримо потребама публике, представљамо мноштво различитих приступа. Одабрани садржај не представља нужно наше вредновање неког дела, будући да се права процена валидности одређених погледа одвија на, за то, адекватнијим местима.

Циљ овако широко замишљене поставке је да се што више посетилаца обавести и о виђењима која им нису блиска, да прошире своје видике и у оној области која до тада није била предмет њиховог интересовања, али и да понеки верни читалац популарне текстове временом замењује сложенијим увидима.

Зато је од нашег највећег интереса да на сајту буду постављени текстови који имају научно утемељење, чиме уједно научни радник који је пристао на сарадњу, али и "Свевлад" као гласило, показују одговорност образовања која се по природи везује за овакве делатности.
Врата сарадње у "Свевладу" су широм отворена свима који су професионалним или личним ангажманом посвећени нашој старини.

Како ипак не би дошло до неспоразума, постављена је и страна Биографије аутора помоћу које неко, ко текстове са сајта користи као литературу, може недвосмислено утврдити квалификације аутора текста који му је привукао пажњу. Такође, на свакој страни је у горњем десном углу наведен извор и/или напомена о ауторској дозволи.
У исто време, постоје ипак извесна ограничења и у овако широком приступу: не пропагирају се и не постављају екстремни погледи или теорије.

Поред већ поменутих области - историје, мита, обичаја, предања - "Свевлад" се, природно, бави и веровањима Старих Словена, као и њиховим савременим рефлексијама. Ово не значи да је реч о религијском сајту. На "Свевладу", као интернет гласилу Етнолошке секције званично регистрованог удружења грађана ЕЕКЦ "Сфера", заступљени су радови и почивших и живих аутора различитих вероисповести.

 

А сада, пошто смо се ближе упознали,
запловимо широким океаном
српске и словенске давнине >>>

Povratak na Sadrzaj