СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено у сарадњи са аутором
*
Биографија и контакт

 

Бојан Бикић
СЛАВА БЕЛОГ ВИДА

- Серија графика, према српској народној песми -

 

Народна песма

Бели Виде вино пије
у градине под божурем.
Вино служи златан јелен,
наслужује златну чашу,
па закачи златним рогем
ту грану божурову;
па поруси божур цвеће,
па наруси златну чашу.

Расрди се Бели Виде:
- Дајте мене златне стреле,
да устрелим тог јелена,
што ми божур подрусује,
златну чашу нарусује.

Проговара златан јелен:
Немој Виде да ме стрељаш,
ја ти носим три здравице,
из далеке из братије;
крсну славу честитају,
добро здравље поручују.

Друга здрава, кум да биднеш,
кум да биднеш да венчујеш.

Трећа здрава да крштеваш;
Радуј ми се Бели Виде.


Друга варијанта песме

Бели Виде вино пије
по' то дрво божурово;
Отуд лете рајске 'тице,
све Косово прелетоше,
на божур-грану попадоше,
па божуре потрусише,
златну чашу нарусише,
Белог Вида расрдишe:
- 'Ајд одатле рајске тице,
што ми божур потрусисте,
златну чашу нарусисте.

- Немој Виде да не караш,
ми летимо из далеке,
из далеке, из братије,
из Инђије и Русије;
Крсну славу честитамо,
Три ти гласа доносимо.

Пред Солунем ватра гори
и у ватре три делије.
Један гори до колена,
други гори до рамена,
трећему се капа пали.

Проговара Бели Виде:
тај што гори до колена,
тај је веру преверио;
тај што гори до рамена,
тај на мајку измашио;
тај којем се капа пали,
тај је кумство погазио.
Леле, мене, рајске 'тице,
што ми божур потрусисте,
златну чашу нарусисте.

 

 
Од истог уметника...

Серија графика "Вид"

Серија графика "Виден"

Серија графика "Цар Дуклијан и Крститељ Јован"

 

 

 

 

Уметник је израдио две варијанте књиге графика "Слава Белог Вида": монохромну и полихромну.
Црно-беле су представљене на левој,
а графике са додатком жуте и црвене боје, иначе боја Сунца, на десној страни.

 

 

 

 

 

Povratak na Slike