СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора
*
Објављено у Зборнику радова Астрономске опсерваторије. Београд,
2008, вол. 85, с. 97-109.
*
Превод са енглеског: Александра Бајић.

Ђоре Ценев
МАКЕДОНСКА НАРОДНА САЗВЕЖЂА

 


Ђоре Ценев: Македонска народна сазвежђа

 

 
Прочитајте и ...

Ненад Ђ. Јанковић: Година и календар

Јарослав Францисти: Календар и мерење времена
Никола Божић: Етноастрономија

 

Апстракт. Етноастрономско истраживање започето jе у републици Македониjи 1982. године, и од тада jе континуирано спровођено. Информациjе су прикупљане директно од стариjих становника 130 села, широм земље, осветљаваjући народна схватања о небу и распореду звезда и сазвежђа, али jе такође учињен и добар увид у митове, веровања и ритуале коjи су повезани са небом, звездама и сазвежђима. Дубинска анализа прикупљених података одвела нас jе до реконструкциjе древних звезданих мапа македонског народа. Захваљуjући чињеници да су у прошлости људи дефинисали само два годишња доба, већина звезда и сазвежђа jе презентована или на летњем или на зимском небу. Људи су такође били добро упознати и са звездама у околини Северњаче, знали о сазвежђима коjа нити излазе нити залазе, већ су посебан део звездане мапе. Наведена студиjа jе пружила могућност упоредне анализе народног схватања сазвежђа међу Македонцима и народних схватања суседних народа, коjи живе на Балканском полуострву.

Цео текст >>>

 

Објављено: фебруар, 2014.

Povratak na Narodni život