СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Византијски извори за историју народа Југославије, том I
САНУ, Византолошки институт; Београд, 1955.
Стр. 81- 84.

ЈОВАН МАЛАЛА
Провала Хуна и Словена

 
Прочитајте и...

Од Нестора до Шафарика; преглед теорија о прадомовини Словена до 19. века

Растко Костић: Пад Арконе или сумрак словенског паганизма

Март 559.
ПРОВАЛА ХУНА И СЛОВЕНА


„Месеца марта, индикта седмог (тј. 559), провалише Хуни и Словени (Σκλαβοι) у Тракију. Водећи борбу поубијаше многе, a неке и опљачкаше. Тако опљачкаше Сергија, сина Бакховог, војсковођу (στρατηλάτων) и Едерма, старијег сина Калоподијевог, и одведоше их у ропство. Стигоше до Цариграда, открише порушена места Цариградског бедема, провалише кроз њих и продру све до цркве св. Стратоника *** ортодаксну веру.“
(Chronographie, p. 490)

Објављено: јун, 2015.

Povratak na Povesnicu