СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз дозволу Завичајног музеја Алексинац
и сагласност аутора
*
Објављено у: "Караџић" 3/2011, с. 63-77.

Владан Радисављевић

ГАЈДЕ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ СРБА

 

Владан Радисављевић: Гајде у традиционалној култури Срба


Слика:
www.myspace.com/runomusic

Прочитајте и...

Сања Трифуновић: Свадбене песме из околине Гњилана

Мирјана Закић: Реконструкција лазаричког опхода у Србији

Апстракт: У раду је представљен један инструмент из наше традиционалне музичке културе који је данас, чини се, неправедно заборављен а то су гајде и њихова употреба у нашим народним обичајима.
Поред осврта на класификацију и описа начина израде овог инструмента, приказано је и његово егзистирање у нашој националној свести које се испољава кроз многобројне песме, пословице и представе које у народу преовладавају када је у питању овај српски традиционални музички инструмент.

Кључне речи: гајде, инструмент, обичаји, ритуали, Сабор гајдаша

Цео текст >>>


Обредна поворка са гајдашем
Илустрација из "Караџића"

Објављено: јун, 2014.

Повратак на Народно предање