СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 Милан Петровић
ПСЕУДОРОДНОВЕРЈЕ У СРБИЈИ:
опис, узроци и решења

 

Милан Петрович: Псевдородноверие в Сербии: описание, причины возниковения, пути преодоления

Milan Petrovic: Pseudorodnovery in Serbia: description, causes, solutions

Препоручујемо и...

Милан Петровић: Словенска вера - наслеђе које долази!

Роман Шиженски: Руско неопаганство: вера, глумиште или уточиште националиста?

Апстаркт: У раду је дат опис псеудородноверја као појаве која је у вези са словенским родноверјем, а опет јасно различите од истог. Корисно је увести термин псеудородноверје као алат за боље разумевање различитих заједница и појава које су раније све биле збијене под термин словенско родноверје. Именовани су узроци и идентификовани су утицаји који омогућују појаву и ширење псеудородноверја. Представљени су нови подаци о словенском родноверју и псеудородноверју у Србији. Рад је написан на основу података прикупљених интервјуима, слободно доступним подацима разних заједница и праћењем садржаја активности друштвених група на Интернету. Показано је да се словенско родноверје може разликовати од псеудородноверја уколико су оба правилно дефинисана.

Кључне речи: словенско родноверје, псеудородноверје, етничка религија, фолклор, фејклор, псеудонаука, религијски синкретизам.

Цео текст на српском језику >>>

Псевдородноверие в Сербии: описание, причины возниковения, пути преодоления. Полный текст на русском языке >>>

Pseudorodnovery in Serbia: description, causes, solutions. Full text in English >>>

 

Објављено: јануар, 2015.

Povratak na Sloveni danas