СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност аутора
*
"Кодови словенских култура - земљорадња", бр. 5,
Клио, Београд, 2000.
Стр. 15-28.

 

Никос Чаусидис
Ромбоични елементи
као средства транспозиције плодности
између човека и природе

 

Овај рад представља истраживање једне категорије која припада (управо) ликовним традицијамa.... У њему ћемо покушати да кроз један комплексни метод расветлимо значење, генезу, еволуцију, трансформацију и примену (односно функцију) неколико ликовно-графичких мотива који, сви заједно, гледано са аспекта њиховог порекла, изгледа и значења, припадају једној групи, коју, условно, можемо назвати „ромбични орнаменти".

Ови су се мотиви код Словена, укључујући ту и јужне, представљали на најразличитијим местима: уткивали су се или везли на текстилу; цртали на телу; урезивали на разне предмете (од дрвета, керамике, камена, метала и др.) од најмањих (накит, оруђа, покућнина) до највећих (грађевинско-архитектонских елемената); моделирали су се и у облицима нетрајног карактера (производи од теста, воска, сламе, слике на љусци јајета и др.).

Њихово се постојање код јужних Словена прати континуирано — од савременог фолклора, уназад, до времена њихове диференцијације у раном редњем веку, након чега продужава у културном кругу словенских и индоевропских заједница, па све до раних етапа предисторије које у великој мери претходе конституирању ових етно-културних комплекса.

Цео текст у пдф-у >>>

Прочитајте и...

Сретен Петровић: Митологија, култура, цивилизација


Никос Чауисидис: Ромбоични елементи као средства транспозиције плодности између човека и природе

 

Од истог аутора...
Никос Чаусидис: Љуљашка и љуљање између обреда, игре и уметности

Никос Чаусидис: Отац хлеба. Мушки аспекти квасца...

Никос Чаусидис: Мати хлеба. Женски аспекти наћви, пећи и црепуље у словенском фолклору...

Објављено: октобар, 2018.

Povratak na Bajoslovlje