СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Повратак на Народни живот
Повратак
на Народни живот

"Српски вез", Скупио и цртао Влад. Тителбах
Издање Краљ. срп. држ. штампарије
У Београду 1896. године

 

Владислав Тителбах

СРПСКИ ВЕЗ
1. Свеска

 


Преузмите  шеме веза у пдф-у

Још о Владиславу Тителбаху

Јасмина Трајков: Живот и рад Владислава Тителбаха на истраживању српског културно-историјског и етнографског наслеђа

Препоручујемо и...

Немања Цвитковац: Богомилска јерес у средњовековној Србији

Сретен Петровић: Раскршћа у српској етнологији, митологији и магији

Данас неће нико посумњати, да је српски вез особен, и необично важан, да има велику цену не само по орнаменталној већ и по техничкој изради.

Орнаменат словенски уопште а српски особито јесу и странци ставили упоредо са класичним орнаментом, јер заслужује то достојно место у потпуној мери.

По томе што је произашао из вредних руку наших вештих везиља у селима, из руку просте жене, — из народа — стоји орнаменат народни тако рећи још над класичним, који су уметници извели и усавршили.

Противници изворности српскога орнамента, нису могли тако лако допустити, да Словени у овој културној грани стоје над њима! Кад се нису могли одупрети томе, да је орнаменат наш одличан по цртежу и по саставу боја, онда су тврдили да се у нашем народном везу налази неоспорно уплив туђе културе унет или позајмљен из грчке, мисирске, Персије, арапске земље, и бог те пита из ког краја још!

Да то тако није, не могу на овоме месту опширно доказивати, довело би ме то далеко. Хоћу али само у кратко да напоменем ово:
Украс или орнаменат, који противници називају »грчком звездом« и који налазимо врло често у словенском везу, није грчког порекла, већ чисто словенског. Он је постао из орнамента »репатога петла«, који видимо на креветским застирачима као украс извезен, који има символско значење, јер петао је био код Словена света птица, Символ силе, храбрости и заштите против злих духова.

Шестопера звезда дакле је поникла из митолошке представе у прастаро доба. Сл. 1. јасно гледаоцу представља шестоперу звезду и њен постанак.

 

Орнамент друге врсте, који се исто тако често употребљава у везу је јабука. За овај веле наши противници, да је позајмљен из Оријента и зову га Granatapfel. То је опет погрешно схватање. Овај украс има свој основ у јабуци на пола расеченој са семенкама или без њих, како сл.2. очигледно показује и објашњава постепено усавршавање орнаменталним додатцима.

 

Срце, има своје порекло у положају семена у јабуци како се сваки осведочити може из слике 3.

Таки орнаменти су жене саме узајмљивале из природе из биљног царства тако чине Српкиње везиље у селима још и данас, не сањајући ни из далека о грчком, мисирском, арапском и т. д. орнаменту.

Звонцасти орнаменат, веле пореклом је из Персије, и дошао к нама у ХIV столећу а представља лалу исти зумбул. – То тврђење је опет намерено на штету изворности српског орнамента изнешено.

 

Звонцасти орнаменат је у Словена прастари облик и води порекло од цвећа народног, од омиљеног Ђурђевка и од пољског цвећа „Звонце“ а не од лале или зумбула. Сл. 4 ће јасно објаснити, што би речима узалуд се трудио доказивати.

Као што рекох наша народна везиља уме вешто употребити облик разнога пољскога цвећа, ради украшавања ткива и плетива, њој није нужно позајмљивати од страних народа, јер има довољно урођене уобразиље и изврсне интелигенције за тај уметнички посао.

Српски орнаменат је сасвим изворни, - оригинални и самостални, он има свој постанак у прастаро доба, како се из приложених слика 5. јасно види. На приложеној таблици видимо истоветне шаре на гривни старинској и на везу словенско-српском. (1.) и (2.)

 

На запону 3. и везу 4, на прстену 7 и везу 8., на округлом запону 5 и везу 6, на појасу 9. и везу 10.

Тако бих могао у неконачно изнети примере о старини српског, словенског веза, који је за грађу културне историје српскога народа тако важна чињеница. –

Што се облика народног орнамента тиче то разликујемо двојако:

  1. Правоцртни орнаменат и
  2. Кривоцртни орнаменат.

Правоцртни орнаменат, или апстрактни, је најобичнији и састављен је из правих црта разнога положаја и дужине. Он се зове у науци геометријски орнаменат.

Кривоцртни орнаменат сложен је из лукова и кружних линија. Он узима своје обрасце из животињског или из биљног царства, млађи је од првог и често само у једној боји извезен или шарен.

У овој првој свесци средио сам само геометријски орнаменат лакше врсте по цртежу и по склопу боја.

Разуме се, да сам при избору строго на то пазио, да се мени не поткраде који туђински орнаменат; већ да буде по избору чисто српски.

Пошто сам дознао, да код нас нема прегледаоница за везиво слова, нашао сам за добро да додам овој првој свесци и ту врсту веза а приказао сам и неколико монограма за ручнике.

 

 

Објављено:април, 2019.

Повратак на Народни живот