СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Индекс | Садржај| Повесница | Бајословље | Народно предање | Народни живот | Мапе и топоними | Именослов | Слике | Словени данас

Т К А Њ Е

             Ткање                              Разбој                              Кудеља                              Брдо                              Чункови                              Нити               

 

 
Стари занати су од памтивека део сваког људског насеља, сећају нас ко смо, одакле потичемо, какав је био свет који нам је претходио.
Ручно ткање, један од таквих заната, можда најстарији, нераскидиво је везан за сваку традицију, а, ипак, припада читавом свету. Исте ПРЕПЛЕТАЈЕ радиле су ткаље из различитих делова земљине кугле, а опет их је сваки народ сматрао наслеђем сопствене културе. Свако поднебље и свако време додавало је понешто специфично своје, сасвим особено, што је давало посебну драж сваком поједином комаду, одвајало једну ткаљу од друге и сваку тканину чинило посебном причом.
Ручно ткање је део традиције и културе и нашег народа.
У свакој кући, најмањој колибици, налазио се разбој на којем је ткаља, магијом својих прстију, преплитала нити, ткала укућанима одећу, пешкире, простирке, завесе.

''Покренимо нити, научимо ткати'', проф. Мирјана Маркови
ћ
  

 

Старинским техникама ткања називамо технике којима су старе ткаље са наших простора ткале предивне одевне, декоративне тканине и ћилимове.
Треба се са њима упознати и проучити начине њиховог извођења, не само ради обогаћивања знања, него и да би се наставило неговање традиционалних вредности народа који их је израђивао.
Старинске технике ткања које ће бити описане представљају украсно ткање. Украсни начини ткања називали су се ''пребирним техникама'', јер се нити основе приликом оваквог ткања на различите начине пребирају. Даље...

 


Разбој је једна од најважнијих справа свих времена.

Родијер каже у Романси француског ткања: ''Кроз сва времена, пут ткања је пут праве цивилизације... и тамо где се разбој задржао, ноћ варварства је нестала''. Даље...

Књига ''Покренимо нити - научимо ткати'' Мирјане Марковић написана је на основу ауторкиног дугогодишњег личног ткачког искуства и педагошког рада на преношењу знања о вештини ручног ткања.

Сам наслов књиге ''Покренимо нити - научимо ткати'' својом оригиналношћу даје топао призвук и позива нас да приступимо учењу овог древног заната.

Из ''Предговора'' Надежде Ристић-Влајковић


Поруџбина:
021/661-35-69 и 063/504-894

 

Посетите интернет презентацију Удружења ткаља Нови Сад - http://tkanje.on.neobee.net