СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА
Александра Маринковић Обровски

 

 

Александра Маринковић Обровски, рођена 1967. у Београду, Србија.
Апсолвирала на Катедри за Општу књижевност и теорију Филолошког факултета у Београду. Годинама радила као новинар; најдуже у ''Недељном телеграфу''.
Оснивач и уредник "Свевлада" – www.svevlad.org.rs, прве српске интернет презентације о древним Словенима. Објављује чланке о српском народном предању, бави се превођењем и лекторисањем, пише рецензије. Живи у Новом Саду, Србија. Контакт: info@svevlad.org.rs

Чланци:

- Словачке народне клетве у којима се позива на Перуна (''Словацкие народные заклинания, взывающие к Перуну''. "Фiлософський часопис", Збiрник наукових праць; Київський унiверситет iменi Бориса Грiнченка - Гуманiтарний iнститут, Київ 2011)
- Модра Гора – заборављено српско име? Оглед о српским/словенским именима записаним у ''Дечанској повељи'' (''Модра Гора – забытое сербское имя? Очерк о сербских / славянских именах, записанных в «Дечанской повелье (грамоте)»'' - 'Источник и его роль в историческом познании', с. 20-27. Министерство образования и науки Российской Федерации / Нижегородское отделение ИРИ РАН / ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород 2012).


Аутор интернет издања
Малог словеносрпског именослова
,
Календара брања лековитог биља
, те текстова
Упоредне табеле словенских назива за месеце у години
,
Константин Васиљев и легендарни јунаци руских билина
,
док се текст који је приредила поводом 70 година од смрти чешког сликара Алфонса Мухе користи као штампани материјал на српском језику у Музеју Словенске епопеје у Моравском Крумљову у Чешкој. Такође приредила текст Од Нестора до Шафарика; преглед теорија о прадомовини Словена до 19. века. (2015).

Сачинила избор и превод словачких народних пословица, изрека и узречица , као и словеначких пословица. Превела са словеначког и текст Бориса Чока објављен у ''Studia Mythologica Slavica'' (13, 2010): Опис древног обреда у пећини Триглавца, Павела Медвешчека Осватина - огањ староверних, са руског рад др Романа Шиженског „Јав, Прав и Нав” као теолошки и филозофски концепт словенског неопаганизма (2012) и интервју истог научника под насловом "Руско неопаганство: вера, глумиште или уточиште националиста" (2013), и учествовала у интернет-пројекту групе аутора: Мали упоредни речник словенских језика.

Учесник већег броја трибина и стручних скупова у Србији, Словенији, Украјини. Осим излагања у вези са писаним радовима, усмено представљала следеће теме: Храна наших предака – телесна и духовна (Ниш, 2010), о етнолошком филму РТВ Љубљана Осватина – пагански огањ (Београд, 2011), Камен у функцији обреда (Нови Сад, 2011), Слово о огњишту (Барајево, 2012), Камен у народном веровању (Музеј Војводине, Нови Сад, 2013), а такође и један од говорника на отварању изложбе слика Момира Јанковића (Нови Сад, 2007).

Рецензент за књиге песама Михајла Голубовића ''Беседа песме о сети, сећању, љубави'' (Нови Сад, 2010), ''Хвала ти за мир у хлебу'' (Нови Сад, 2011), те Старе ватре опет пламте Горана Полетана (Нови Сад, 2012).

Интервјуи: Носиоци смо јединствене праотачке баштине (за истраживачки рад Кристијана Обшуста "Политичке концепције и контексти родноверја"; април, 2011); Ми често за себе мислимо како смо несрећан народ и бројне чињенице говоре у прилог томе. Међутим, има нешто чиме можемо да се похвалимо – то су наши преци (мај, 2010); Борба за очување српске традиције (''Српски глас'', Аустралија, 4. јун 2010); Питање словенског јединства (Украјина, март, 2005).

Такође: Родна вера као основа националне идеје, с посебним освртом на заоставштину Срба (Матерiали I Мiжнародної науково-практичної конференцiї ''Рiдна Вiра – духовна сутнiсть слов'ян'', ОСIД РУНвiри, ТО ''Перунова Рать'', Київ 2005; ''Родове Вогнище, Часопис Родового Вогнища Родної Православної Вiри, No 2, 2005. р); Клицање предака код Руса и Срба (''Сунце – старешина словенског народа'', ЕЕКЦ ''Сфера'', Нови Сад 2007); - Триглав у старим српским народним песмама и молитвама (''Slovanska dediščina'' - ''Triglav - religiozni pomen pri Slovanih'', "Jutro'', Ljubljana 2010, стр. 63-82)


Секундарно:

''Пробуджена Енея, Европейський етнорелігійний ренесанс'' - Галина Лозко; Харків, 2006. С. 195-198, 447.

"Slovanské pohanství dnes; Vlivy novopohanství na společnost i jednotlivce" - Jiří Atweri. Magisterská diplomová práce, Studijní obor: Etnologie, Filozofická fakulta - Masarykova univerzita v Brně, 2007. S. 135, 149.
( http://is.muni.cz/th/74206/ff_m/Magisterska_diplomova_prace.pdf )

''Темељна српска библиотека'' - Владимир Максимовић; ''Слободна књига'', Београд, 2010. Стр. 112.

"Календар предака" - Александра Бајић; "Пешић и синови", Београд, 2012. Стр. 7.

''Слава!'' Вестник Родового Славянского Веча, бр. 7; Москва, 2010. Стр. 1, 2

"Глас Сербоне", бр. 23, нов-дец. 2010; стр. 63.

"Слава!", бр. 7, Київ, 2010; стр. 22.

"Слава!"(Союз Венедов), Санкт Петерсбург, 2011, стр. 4.

"Рiднi iмена, слов'янский iменослов" - Галина Лозко; Тернопiль Мандрiвець, 2011, стр. 358.

"Вести" - гласило Библиотеке Матице српске, октобар 2009, стр. 23.
http://www.bms.ns.ac.rs/vesti/vesti%2072.pdf

 

Пређашње новинарско искуство

Већи интервјуи:
Ксенија Зечевић, Здравко Шотра, Борис Бизетић, Вук Бојовић, Јара Рибникар, Слободан Ракитић, Предраг Симић, Жарко Гавриловић, Михаило Марковић, Никола Милошевић, Синиша Вучинић, Светлана Бојковић, Марина Перазић, Милан Ст. Протић, Јован Ћирилов, Момо Капор, Небојша Бакочевић, Оља Ивањицки, Драган Малешевић Тапи, Милош Радовић, Ивана Михић, Зорана Павић, Ивана Бојић, Ивана Павловић и Гордана Тржан, Велимир Павловић, Биљана Вилимон, Татјана Војтеховски, Паулина Манов, Милан Божић, Томислав Бановић, Александра Јефтановић, Маја Николић...

Краћи интервјуи:
Зафир Хаџиманов, Томислав Карађорђевић, Ранко Мунитић, Драган Стојков, Миливој Југин, Радован Рака Радовић, Јелена Тинска, Вања Булић, Синиша Павић, Слободан Новаковић, Радомир Михајловић Точак, Драган Мартиновић, Добрила Стојнић, Динко Туцаковић, Зоран Христић, Слободан Бештић, Каменко Катић, Драгољуб Мићуновић, Жељко Митровић, Милован Илић Минимакс, Филип Жмахер, Светозар Цветковић, Деса Чавић, Добривоје Будимировић Биџа, Божидар Боки Милошевић, Десимир Тошић, Стеван Мирковић, Љиљана Хабјановић Ђуровић, Никола Рацков, Ружица Сокић, Рада Ђуричин, Верица Ракочевић, Милић од Мачве, Мира Адања Полак, Бисера Велетанлић, Драган Џајић, Неда Украден, Марина Рајевић Савић, Јелисавета Сека Саблић, Тања Бошковић, Вукица Микача, Неда Арнерић, Иван Плавшић, Бане Вукашиновић, Живорад Жика Николић, Мики Јевремовић, Мира Алечковић, Драган Којић, Момчило Бајагић, Павле Минчић, Предраг Цуне Гојковић, Милена Гавриловић, Драган Живковић Тозовац, Миња Субота, Небојша Попов, Марина Арсенијевић, Мадам Пиано, Игор Лазић, Лазар Стојановић, Радован Бели Марковић, Сања Ристић, Милан Парошки, Слободан Турлаков, Ненад Милосављевић, Миља Вујановић, Рушка Јакић, Дуња Фигенвалд, Борислав Јовић, Ненад Бајић Бајоне, Владимир Савчић Чоби, Уснија Реџепова, Стака Ђорђевић, Зорица Јевремовић, Весна Дедић, Наташа Миљковић, Дача, Ивана Патаковић, Миљан Миљанић, Сузана Манчић, Сања Завишић, Мића Орловић, Саша Васић, Милка Лукић, Бранко Китановић, Биљана Ристић, Миодраг Попов, Ли Мен, Били Кинг, Саша Дамњановић, Дарко Ружић, Драган Веселинов, Сузана Гвозденовић, Ања Ранковић, Михајло Борисављевић, Мане Шакић, Југослав Пантелић, Сања Пурић, Аида Ђедовић, Жарко Кораћ, Александар Ђорђевић, Лидија Манић, Весна Пешић, Милева Павловић, Илија Глигоријевић, Зоран Радојковић Пиле, Исидора Баруџија...

Povratak na Sadrzaj