СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 


ЛЕПЕНСКИ ВИР

Лепенски вир                               Босманска мистерија                               Религија ЛВ                              Власац                     Архитектура ЛВ              др Предраг Ристић

 

 

Ова страна је постављена
ЗАХВАЉУЈУЋИ ДР ИНЖ. АРХ. ПРЕДРАГУ ПЕЂИ РИСТИЋУ

који је на тему реконструкције архитектуре и урбанизма Лепенског вира докторирао у Грацу и чије су тврдње утемељиле многе касније теорије
Поштуј ауторска права, наведи име аутора и извор: др инж. арх. Предраг Ристић / www.svevlad.org.rs


 

 

Д И С Е Р Т А Ц И Ј А
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
МЕЗОЛИТСКЕ КУЛТУРЕ ЛЕПЕНСКОГ ВИРА


за стицање академске титуле доктора техничких наука, Техничког университета Грац Ерцхерцогјохан - университета пријављена код редовног университетског професора Др Сократеса Димитриу-а
од дипл инж. арх. Предрага Ристића
Грац, новембра 1980. године