СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Индекс | Садржај| Повесница| Бајословље | Народно предање | Народни живот | Мапе и топоними | Именослов | Слике | Словени данас

С Р Б И С Т И К А

Србистика                Рукописно наслеђе               Језик и идентитет             Славистика              Филологија               Лингвистика

 

 
Страна постављена у сарадњи са проф. др Петром Милосављевићем
и Покретом за обнову србистике.
 
Петар Милосављевић: Смисао Покрета за обнову србистике
Петар Милосављевић: Драгослав Михаиловић у борби за српски језик и за срп. акад. наука
Бојан Радић: Новосадски скуп 'Српско питање и србистика'
Момчило Суботић: Херменеутичким умећем до истине о српском језику

 

 
СРПСКО ПИТАЊЕ И СРБИСТИКА, зборници радова
Реферати и саопштења   /Зборник радова 1/
Драгиша Бојовић: Уништавање рукописног књиж. наслеђа и манастирских библиотека на Косову и Метохији
Слободан Јарчевић: Средњевековни документи о Србима у крајинама
Татјана Ракић: Покрет Срба римокатолика у Дубровнику крајем 19. века
Никола Жутић: Ватикан и српски језик и књижевност од 17. до 20. века
Љубиша Митровић: Језик, идентитет и духовно јединство српског народа у доба глобализације
Душан Бањац: Род, језик, етнички односи и србистика
Радмило Маројевић: Српски језик међу словенским језицима
Милош Ковачевић: Српски језик и његове варијанте
Никола Рамић: Икавизам у говору Срба на Купресу
Биљана Самарџић: Српски језик у Босни и Херцеговини
Веселин Матовић: Не може се ријека кроз дудук натјерати
Драга Бојовић: Опет о „преименовању“ (доименовању, разимењавању...) српског језика у Црној Гори, и још понечему
Слободан Јарчевић: Хрватски филолози и српски језик
Божидар Јововић: Српски народ и његов језик у записима страних истраживача и путника
Биљана Панић-Бабић: Соларићеве мисли о језику и правопису
Небојша Кузмановић: Српско-словенско заједништво
Mihal Tir: Šafarikova klasifikacija slovenskih jezika
Vladimir Maričić: Slovenska Germanija
Петар Милосављевић: Обнова свести о српској језичкој заједници

Документи и коментари   /Зборник радова 2/
Слово о српском језику
Душко Певуља – Петар Милосављевић: Југословенство са двије оштрице
О ИДЕНТИТЕТУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Бечки Књижевни договор
Тумачења бечког Књижевног договора – одломци из дела Павла Ивића / Бранислава Брборића / Николе Жутића
Петар Милосављевић: О бечком Књижевном договору
Новосадски договор – Закључци
Петар Милосављевић: О Новосадском договору
О ИДЕНТИТЕТУ СРПСКОГ НАРОДА
Светозар Милетић: Срби и Хрвати
Хасан Ребац: Срби муслиманске вере у Босни и Херцеговини
Љубомир Дурковић Јакшић: О примасу српском. Одломак из књиге Србија и Ватикан 1804-1918.
Ратко Личина: Република Српска Крајина – хроника
Влада Републике Српске Крајине у прогонству: Меморандум о Републици Српској Крајини

Излагања, закључци и прилози   /Зборник радова 3/
Милорад Буха: Снага духовности, саборности и светости
Иља Числов: Велика реч утехе
Петар Милосављевић: Србистика пре и после сербокроатистике
Радмило Маројевић: Српски језик, србистика и славистика
Момчило Суботић: Филологија и геополитика
Ђоко Стојичић: Туђе туђице, српска ћирилица
Владимир Перић: Србистика и средњошколски уџбеници историје књижевности
Милош Ковачевић: Идентитет српског језика у огледалу лингвистике и политике
Закључци новосадског научног скупа Српско питање и србистика